Tutvustus

Meie kooli lugu sai alguse 1. septembril 1977. aastal, mil alustas tööd Paide 3. Keskkool. 1995. aastal nimetati Paide 3. Keskkool ümber Paide Ühisgümnaasiumiks. 2017. aastal tähistame kooli 40. sünnipäeva.

Õnn on töötada avaras koolimajas, kus on 42 klassiruumi, tööõpetuse kabinetid, raamatukogu, keeltekeskus, söökla ja kohvik, kaasaegne spordikompleks, aula ja peegelsaal. Kooli kõrval on täismõõtmeline staadion, Peetri park,  väliklass ning looduse õpperada.

Kool ühendab looduse- ja humanitaarainete huvilisi Järvamaalt ning väljastpoolt maakonda. Meil õpib täna 474 õpilast. 2007. aasta 1.septembrist töötavad kooli põhikooli osas ka vene õppekeelaga klassid.

Tänu kooli lõpetajatele, tänastele õpilastele ning endistele ja praegustele õpetajatele on meil mitmeid huvitavaid ja erilisi traditsioone. 2007. aastast kuulub kool tervisteedendavate koolide võrgustikku.

Emakeele kõrval on võimalik õppida inglise, saksa, vene või prantsuse keelt.

Maleõpetuse traditsiooni hoitakse kooli loomisest alates. Töö väga erinevate projektidega, ainenädalad, õpilaskonverentsid,  käsi- ja kunstialane tegevus, draamaõpetus, rahvatantsurühmade ja laulukooride edukas tegutsemine, kooli tervisepäevad ja palju muud seovad kooliperet ja sõpru väljastpoolt kooli.

Kooli põhiväärtused on: õppimine – iga meie kooli õpilane ja õpetaja väärtustab haridust ning on uuendusmeelne õppija; austus –  koolipere liikmed on üksteise suhtes sallivad ning austavad üksteist ja koostöö – õpilased ja õpetajad teevad koostööd.

Paide Ühisgümnaasium on loodusainetele, keeleõppele ja väärtuskasvatusele keskenduv, loovust arendav, tervist edendav ja ettevõtlik kool Kesk-Eestis. Töötame õpilase mitmekülgse arengu, positiivsete väärtushinnangute ja konkurentsivõimelise hariduse andmise nimel.

Paide Ühisgümnaasium on hea kool haridustee alustamiseks ja jätkamiseks. Kohtumiseni!

koolimaja