Kodu-uurimistöö

 kodu-uurimistöö koostamise juhend

2017/18. õppeaasta 3.-6. klassi õpilaste kodu-uurimuslike tööde üldteema on „Meie pere 100 aastat tagasi“. Ootame ainult individuaalseid töid, mis on kirjutatud käsitsi.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2018.

Uurimistööd saata aadressil:

Paide Ühisgümnaasium

Kodu-uurimistöö

Kooli 1

Paide 72718

Kindlasti lisada juhendaja meiliaadress.

Kodu-uurimistöödest teeme kokkuvõtteid 4.juunil 2018 Paides.

Täpsem info:
Tiina Kivimäe – Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja, tiina.kivimae(at)paideyg.ee