Tugiteenused

 Õpilaste nõustamine ja abi 2017-2018

 Tugiõppe korraldus 2017-2018

 

Tugistruktuurid ühisgümnaasiumis on:

logopeediline abi

õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele 2 – 9 kl

IÕK ( individuaalne õppekava) LÕK (lihtsustatud õppekava) KÕ (koduõpe) rakendamine

pikapäevarühm 1.- 3. klassi õpilastele

aineõpetajate konsultatsioonid

psühholoogiline abi

sotsiaalpedagoogi abi sotsiaaltöövaldkonda puudutavates küsimustes

ettevalmistusrühm järgmisel aastal kooli tulevatele lastele II poolaastast

kooliarsti vastuvõtud

tervisenõukogu

nõutuba

Tugiteenuste ajad 2017-2018 õ-a

koordinaator Pille Sink

Kontakt 5245292, 3850824
[email protected]

sotsiaalpedagoog Sirje Veeremaa

Vastuvõtt

T 09.00- 12.00
K 08.30 -16.00
N 11.00 -16.00
R 11.00 -14.30

Kontakt: 3850824
[email protected]

 

Meditsiinitöötaja Eve Merilo

vastuvõtt
E 12.00 – 14.00
T 08.30 – 12.30
N 08.30 – 12.30
Kontakt: 5245292, 3850824

Eripedagoog Ingrit Talvist
Kontakt: 3850824
[email protected]


Psühholoog Triinu Oraste

Vastuvõtt: teisipäeviti
Kontakt: 53499040