Koolisöökla info

1-4 klassi menüü (Lai 33, Baltic Restaurants Estonia AS)
5-9 klassi menüü (Aiavilja 3, Järva Tarbijate Ühistu)

 

Lai 33 õpilasi toidlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Kooli lõuna on õpilastele tasuta, maksab Paide linnavalitsus.
Pikapäevaeine eest tasub lapsevanem. Pikapäevaeine maksumus on 0,50 eurot/päev. Lapsevanemale pikapäevatoidu eest esitab arve Paide Linnavalitsus. Hommikupudru eest tasub lapsevanem Baltic Restaurants Estonia arveldusarvele.

Pikapäevarühma toidupäevaks loetakse kõik päevad, kui laps osales pikapäevarühmas.
Õpilastel võimalus saada hommikuputru igal koolipäeval kella 7:40, maksumus on 0,50 eurot/päev.

Puudumisest palun teavitada kooli sekretäri või klassijuhatajat eelmise päeva kella 13.00, kui seda ei ole tehtud jääb toidukord kirja ja selle eest esitatkse arve lapsevanemale.

Toiduraha saab tasuda arveldusarvele EE711010220197918228 SEB PANK Maksekorraldusel märkida saajaks Baltic Restaurants Estonia AS Selgituseks palun kindlasti märkida  ees- ja perekonnanimi, ja makstav periood.

 

Aiavilja 3 õpilasi toidlustab Järva Tarbijate Ühistule (JTÜ)
Kooli lõuna on õpilastele tasuta, maksab Paide linnavalitsus.
Pikapäevarühmas osalevatel õpilastel on võimalus saada lisaks tasuta koolilõunale täiendavalt sooja sööki kella 13 ja 13:30 vahel. Selle toidu hind on 0,70 eurot/päev ja see tuleb täies ulatuses lapsevanemal tasuda Järva Tarbijate Ühistule.
Lisaks on õpilastel võimalus saada hommikuputru igal koolipäeval kella 7:30-st kui 8:50-ni. Hommikupuder maksab 0,30 eurot ja see tuleb maksta sularahas pudru kättesaamisel. Hommikupudru söömise soovist tuleb eelnevalt teavitada sööklat telefonil 38 50 177 või e-postiga paide.gumnaasium@jarvaty.ee.

Puudumisest palun teavitada kooli sekretäri või klassijuhatajat eelmise päeva kella 13.00, kui seda ei ole tehtud jääb toidukord kirja ja selle eest esitatkse arve lapsevanemale.