Dokumendid

Taotlused

Avaldus 1. klassi võtmiseks
Taotlus õpilase vastuvõtmiseks 2.-9. klassi
Taotlus õpilase vastuvõtmiseks 10. klassi
Taotlus õpilase vastuvõtmiseks 11.- 12. klassi
Meelespeaa I klassi õpilase koolitarvete soetamiseks
Taotlus õpilaspileti väljastamiseks
Taotlus korduva õpilaspileti väljaandmiseks
Avaldus pikapäevarühma võtmiseks

Alusdokumendid

 Paide Ühisgümnaasiumi arengukava 2015-2018
 Paide Ühisgümnaasiumi põhimäärus
 Dokumendiregister