Vabariiklik Nuputa võistlus

Paide Ühisgümnaasiumi 7. klasside õpilaste võistkond saavutas 25. aprillil 2015 Jüri Gümnaasiumis toimunud vabariiklikul Nuputa võistlusel 16.-18. koha. Võistlusel osales 7. klasside arvestuses kogu Eestist 35 võistkonda. Meie kooli võistkonda kuulusid 7.a klassi õpilased Ivar Salm, Uku Lattik ja Karl Küün. Õpilasi juhendas õpetaja Kersti Kivisoo.

Kersti Kivisoo
õpetaja

„Sinu sammud loevad“

Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

23. aprillil tähistati koolis südamenädalat „Sinu sammud loevad“. Grupp entusiastlikke õpetajaid suundus matkarajale, kus ootasid ees üllatused. Matk andis positiivse laengu ja pani rohkem mõtlema tervislikele eluviisidele. Kõik sammud, mida me astume, teeme oma südame heaks.

Marje Tänav
õppealajuhataja

Viimane koolikell

Fotod: Andrus Kopliste

Fotod: Andrus Kopliste

23. aprillil kõlas  viimane koolikell 39pildid_nupp  abituriendi jaoks. Päev algas viimase klassijuhatajatunniga, mille viisid läbi   Anne Eding  ja Liivi Aare. Ühiselt veedetud aastate meenutamine  lõi heldimushetke ja tõi mõnele pisara silmagi. Järgnes kokkusaamine esimeste klassidega, kes näitasid, mida nad on kooliaasta jooksul õppinud. Oma  suurtele sõpradele korraldati proovieksam matemaatikas ja eesti keelest. Koos mindi õue mängima ringmänge. Traditsiooniline „Soovide valss“ ja  puude istutamine   pani päevale punkti. Järgnes  direktsiooni vastuvõtt abiturientidele, kuhu olid kutsutud ka esimesed  õpetajad Merike Laas ja Ene Ala.

Marje Tänav
õppealajuhataja

Kooliteater 2015

Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

21. aprillil toimus Koigi Koolis „Kooliteater 2015“ raames Järvamaa koolide 1.-4. klassideteatripäev.  Teatripäeval osales üheksa näitetruppi kaheksast koolist. Paide Ühisgümnaasiumi esindasid edukalt 3.a klassi õpilased näidendiga „Suur tükk ajab suu lõhki“: kuus poissi said muinasjutuliste  maa-aluste mehikeste osatäitmise eest parima näitleja tiitli.  Järvamaa 1.-4. klasside parimad näitlejad poisid on Tommy Tristan Jakobson, Jander Poolma, Arti Piirmaa, Sten Uus, Eerik Aleksander Smirnov ja Markus Lieberg.

3.a klassi näiteringi juhendas klassijuhataja Heli Prii.

Heli Prii
õpetaja

PISA test

Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

20. ja 22. aprillil toimus PISA testide sooritamine meie koolis  – valimisse kuulub  26 õpilast. PISA  uuring on kõige laiaulatuslikum haridusteemaline uuring maailmas ja keskendub 15 –  aastastele. Test koosneb kahetunnisest elektroonilisest testis, mis koosneb matemaatika., lugemis- ja loodusteaduste ja meeskondliku probleemilahenduse teemalistest ülesannetest. Õpilaste küsimustikuga kontrollitakse õpilaste suhtumist õppimisse ning nende seniseid kogemusi.

Marje Tänav
õppealajuhataja

Saksakeelsete laulude võistlus “Lautstark”

8. aprillil 2015 toimus Tartus Raatuse Koolis traditsiooniline saksakeelsete laulude võistlus „Lautstark“. Meie kuuendate klasside esindus koosseisus Kaisa Leht, Cecile Vene, Johanna Liisa Odraks, Edith Grazer, Äliis Cadily Hindre ja Karolin Kerro esitasid laulu „Das Jahreszeitenlied“.
3.-6. klasside arvestuses tuli neil võistelda saksa keele õppijatega Ülenurme Gümnaasiumist, Rõngu Keskkoolist, Viljandi Paalalinna Koolist, Tartu Raatuse Koolist ja Tarvastu Gümnaasiumist.
Sel aastal esitatud laul osutus edasivalituks lõppvooru, mis toimub Tallinna Rahvusraamatukogus, 9. mail 2015. Tublid tüdrukud!

Liivi Aare
õpetaja

Muusikaline etendus “Kuula mind!”

kuula mindJUBA sel reedel, 17. APRILLIL algusega kell 18:00 Paide Kultuurikeskuses muusikaline etendus “KUULA MIND!”.
Etenduse toovad lavale Paide Ühisgümnaasiumi koorid, solistid ja tantsijad.

Sissepääs TASUTA
NB! Enne ja pärast etendust avatud toetuskastid, kuhu iga pealtvaataja saab anda vastavalt oma soovile väikese panuse. See on võimalus toetada meie ettevõtmisi!

Marika Kuusik

Huvijuht

» Loe edasi

Vanapaberi kampaania 2015

Vanapaberi vastuvõtt meie koolis toimub sel aastal kahel päeva!
17. aprill kell 9:00 – 11:00 ja 24.aprill kell 9:00 – 11:00 kooli parklas (võimlapoolses parklas).
Vastupäevadel on kohal Väätsa Prügila auto, et saaks kohe peale kogumist vanapaberi ära viia. Koolimajja me sel aastal vanapaberit EI LADUSTA!
Palun kõigil, kes soovivad osaleda kampaanias, arvestada antud kahe päevaga. Suurte koguste puhul on soovitav viia vanapaber otse Väätsa Prügilasse. Palun ärge unustage kooli tuua kviitungi lapse nime, klassi ja kogusega.
Küsimuste korral võtke ühendust kooli huvijuhiga (5062765 Marika Kuusik)

1 52 53 54 55 56 62