Kooliaastale liiguti reipalt vastu

Foto: Andrus Kopliste

Esmaspäeval, 4. septembril, toimus Paide Ühisgümnaasiumis juba traditsiooniks saanud tervisepäev „Reipalt koolipinki“, mille raames jagus aktiivset tegevust kogu kooliperele. Tervisepäeva eesmärgiks oli tutvustada õpilastele erinevaid sportimis- ja liikumisvõimalusi Paide linnas ning selle lähiümbruses, et äratada neis huvi uute alade vastu ning motiveerida neid olema tegusad ja aktiivsed. Paide Ühisgümnaasium kuulub Tervist edendavate koolide võrgustikku.

Kätlin Merisalu
huvijuht

» Loe edasi

Kutse vanemate üldkoosolekule

Lugupeetud lapsevanem.

Kutsun kokku vanemate üldkoosoleku 6. septembril 2017. a kell 18.

Kavas:

  1. 2017 – 2018. õppeaasta koolis. Kersti Laastau – kooli direktor
  2. Lapse turvalisus on tähtis. Malle Hermanson – noorsoopolitseinik
  3. Esineb Siret Pihelgas – Paide  linnapea
  4. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest. Priit Põder – kooli hoolekogu esimees
  5. Hoolekogu liikme valimine.
  6. Koosolekud klassides. Klassijuhatajad.

Üldkoosolek toimub kooli aulas.

Meeldivat koostööd soovides,

Kersti Laastau
kooli direktor

Kooliaasta pidulik avaaktus

Armas Paide Ühisgümnaasiumi koolipere!

Foto: Järva Teataja

Esimene koolipäev ei ole enam mägede taga. Reedel, 1. septembril ootame 1. ja 12. klasside õpilasi kooli kell 10.00. 2. – 9. ja 10.-11. klasside õpilastel algab koolipäev kell 11.00.

Esimese koolipäeva pidulik aktus toimub kooli ees algusega kell 11.00. Pärast aktust kogunetakse esimesse klassijuhataja tundi.

Aktusele on oodatud kõik kooli vilistlased, sõbrad ja vanemad.

Ilusat esimese koolipäeva ootust kõigile!

Kersti Laastau
Kooli direktor

Teade õpikute ja töövihikute väljastamise kohta

2017 – 2018 õppeaastaks.
Õpikute laenutamine raamatukogust toimub:
21.august- 5.-6.kl.
22.august- 7.-8.kl.
23.august- 9.-10.k|.
24.august- 11-12.kl.
Kella 8.00- 14.00-ni.
Töövihikuid väljastavad klassijuhatajad õpilastele 1.septembril.
2.-4.kl. õpilased saavad õpikuid klassijuhatajalt 23. augustil kell 9.00- 13.00 oma koduklassilt.
1. klasside õpilastele antakse õppevahendid klassijuhataja poolt 1. septembril.

Lisateave
Elle Tamar
56152560

Tantsijad, võimlejad ja lauljad naasid Tallinnast ülevate emotsioonidega

Pildil noorterühm Tantsuwägi. Neile jäi noortepidu antud koosseisus viimaseks ühiseks ettevõtmiseks Foto: erakogu

30. juunist – 2. juulini osalesid kõik eelproovides kohal olnud Paide Ühisgümnaasiumi võimlemis- ja rahvatantsukollektiivid ning koorid XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään“ Tallinnas.

Peol osalesid: Paide ühisgümnaasiumi 1. – 2. klasside rahvatantsurühm, juhendaja Annely Põder; Paide ühisgümnaasiumi 3. – 4. klasside rahvatantsurühm Särasilmad, juhendajad Marita Kutsar ja Kätlin Merisalu; Paide ühisgümnaasiumi 5. – 6. klasside rahvatantsurühm Seltskond, juhendaja Kätlin Merisalu; Paide ühisgümnaasiumi 7. – 9. klasside rahvatantsurühm Seltskond, juhendaja Kätlin Merisalu; Paide ühisgümnaasiumi noorterühm Tantsuwägi, juhendaja Tiiu Vellama; Paide ühisgümnaasiumi 4. klassi võimlemisrühm, juhendaja Annely Põder; Paide ühisgümnaasiumi võimlemisrühm Särasilmad, juhendaja Merike Laas; Paide ühisgümnaasiumi 6.-8. klassi võimlejad – juhendaja Merike Laas; Paide Ühisgümnaasiumi mudilaskoor, juhendaja Piret Järvet; Paide ühisgümnaasiumi lastekoor, juhendaja Anne Rikberg; Paide ühisgümnaasiumi segakoor, juhendaja Anne Rikberg.

Suur tänu kõigile meie juhendajatele, kes kooli rahvatantsu- ja võimlemisrühmad ning koorid laulu- ja tantsupeole viisid. Täname tublisid ja toetavaid vanemaid, kes igati proovides ja peol abiks olid. Meie kooli suured ja väikesed tantsu- ja laululapsed, täname Teid selle suurepärase töö ja vastupidavuse eest igasugustes oludes! Just Teie muutsite selle peo niivõrd eriliseks!

Kätlin Merisalu
huvijuht

Põhikooli lõpetaja, dokumentide vastuvõtt on  alanud.

Kui Sulle meeldib õppida üldaineid, arutleda, lahendada mõttetööd nõudvaid ülesandeid, lugeda ja uurida ning osaleda aktiivselt koolielus, siis oled valmis haridustee jätkamiseks  Paide Ühisgümnaasiumi 10. klassis.

2017 – 18. õppeaastal õpetatakse üldainetele lisaks majandus- ja ettevõtlusõpet, joonestamist, saksa- ja vene kõnekeelt. Valikkursustest pakume programmeerimist, fotograafiat ning ajakirjandust.

Kooli astumiseks esita avaldus, põhikooli lõputunnistus, 2 fotot ja tervisekaart. Kui Sa ei ole veel sooritanud tasemetesti, siis on seda võimalik teha ajavahemikul 19. kuni 30. juuni 2017.

Dokumente saad esitada 30. juunini. Kantselei on avatud tööpäevadel 8.00 – 15.00. Soovid rohkem teada, helista 5245292 või kirjuta kool@paideyg.ee .

Meie koolis õppides on võimalik osa saada paljudest võrratutest hetkedest. Sul on võimalus ennast teostada.

Kersti Laastau
direktor

Kirjaoskus peegeldab heaolu

Foto: Tiina Kivimäe

15. juunil toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis Eesti Lugemisühingu konverents „Kirjaoskus peegeldab heaolu“. Meie koolist osalesid õpetajad Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe ja Ingrid Talvist. Kuulati ettekannet Eesti Kunstiakadeemia värske magistri Rita Assori loodud lugemispesast ning Peetri Kooli õpetaja Inga Veskimägi lugemisoskust toetavatest tegevustest käsitöö ja kodunduse tunnis. Paneelettekanded keskendusid õpiabi vajadusele ja kättesaadavusele. Erinevates töötubades harjutasid meie õpetajad kätt lastekirjanik Kätlin Vainola juhatusel loovkirjutamise ülesandeid lahendades, tegid lugemisjoogat ja punusid sukapaela.

Konverentsi lõpetamisel pälvisid õpetajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe Haridus- ja Teadusministeeriumitänukirjad väikeste kodu-uurijatega südamega tehtud töö eest.

Tiina Kivimäe
õpetaja

Projektipäevade raames murtakse välja tavarutiinist

Projektipäevade raames õpiti ühe töötoana väikekandlemängu Foto: Kaidi Aabla

Paide Ühisgümnaasiumi õppeaastat lõpetasid juba traditsiooniks saanud projektipäevad, millest esimene päev kulus põnevatest töötubadest osavõtule ning teisel päeval esitleti ning kuulati tulemusi ja tehti kokkuvõtteid.

Sel aastal oli võimalik valida kokku 13 töötoa vahel. Tegemist jagus peaaegu igale soovile ja maitsele.

Kaidi Aabla ja Liivi Aare
projektipäevade korraldajad » Loe edasi

1 2 3 4 5 6 48