Tugiteenused

 Õpilaste nõustamine ja abi 2016-2017

 Tugiõppe korraldus 2016-2017

 

Tugistruktuurid ühisgümnaasiumis on:

logopeediline abi

õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele 2 – 9 kl

IÕK ( individuaalne õppekava) LÕK (lihtsustatud õppekava) KÕ (koduõpe) rakendamine

pikapäevarühm 1.- 3. klassi õpilastele

aineõpetajate konsultatsioonid

psühholoogiline abi

sotsiaalpedagoogi abi sotsiaaltöövaldkonda puudutavates küsimustes

ettevalmistusrühm järgmisel aastal kooli tulevatele lastele II poolaastast

kooliarsti vastuvõtud

tervisenõukogu

nõutuba

Tugiteenuste ajad 2016-2017 õ-a

koordinaator Pille Sink

Kontakt 5245292, 3850824
pille.sink@paideyg.ee

sotsiaalpedagoog Sirje Veeremaa

Vastuvõtt
T; K; N 9.00- 15.00
R          9.00- 14.00

Kontakt: 3850824
sirje.veeremaa@paideyg.ee

psühholoog Maris Uusmaa

Vastuvõtt
E  11.00- 16.00
T    9.00- 16.00

Kontakt: 53499040
Kool:       5245292, 3850824
maris.uusmaa@pstk.ee

kooliarst Maia Džanelidze

Vastuvõtt
E; K 9.00 – 13.00
N 9.00 – 11.00
Kontakt: 5245292, 3850824
maia.vmaia13@gmail.com

Eripedagoog Ingrit Talvist
Vastuvõtt
T 14.00-15.00
Kontakt: 3850824
ingrit.talvist@paideyg.ee